Mükemmelin Ölümsüzlüğü

Melih Cevdet Anday, mükemmelle yetinmeyen bir mü­kemmel şair. Bulduğunu kuşkunun filtresinden geçiren, duyar­lıkla akim inanılmaz güzellikteki dengesini kuran bir usta.

Şiirin, yazının, zanaatını ve sanatını dengeleyen bir simya­cı.

Edebiyat, Anday için kültürün bir parçasıdır. Geniş bir yü­zeyde antalya escortun yeri vardır.

Şiiri, yaşamın tanığıdır. Klişelerden uzak bir şiirdir ama, böyle olması için de yapay bir poetika’ya yaslanmamıştır.

İlk şiirinden bugüne aynı ustalığı sürdürmüş, değişimleri ana düşüncesi içinde eritmiştir.

Toplu şiirleri Sözcükleryayınlandığında bir söyleşiye verdi­ği yanıtların, onun değişmeyen şiirsel özü açısından çok önem taşıdığına inanıyorum:

“Şiirlerime topluca bakmak, benim için sanırım öğretici oldu. Bütün yaşamım boyunca iki üç ana tema içinde dönüp durmuşum. Bu temalar başlangıçta belki biraz sezgi durumunda; ama gide gide onları daha bilinçle işlemeye başlıyorum.”

Düşüncenin oluşumuyla, şiirin yazılması arasında kopmaz bir bağ vardır onda. Kaba toplumculuğu, şiirsel toplumculuğa, toplumsallığa ulaştırmıştır. İlle de yüksek sesle antalya escort diyesöylenmemesi gerektiğini göstermiştir.

Anday, çok iyi şair olmasaydı, iyi bir denemeci olabilir miydi?

 

Paradoks gibi gelen bu yargıyı biraz netleştireyim. Çünkü düzyazının işlevini şiirin işleviyle karıştırmaz. Şiirin bir mesaj kutusu değil, sadece şiir olduğunu bilir.